Detalji lokacije za Ubeda Ciudad

Radno vrijeme i usluge
23 September 2023
Monday 8:30;16:30 - 13:00;19:00
Tuesday 8:30;16:30 - 13:00;19:00
Wednesday 8:30;16:30 - 13:00;19:00
Thursday 8:30;16:30 - 13:00;19:00
Friday 8:30;16:30 - 13:00;19:00
Saturday 9:00 - 13:00
Sunday 8:30;16:30

Usluge

Usluge preuzimanja Dostupno
Povratak nakon radnog vremena Dostupno

Pravila iznajmljivanja

Additional Driver

The price per additional driver is 12.10 EUR per day, with a 10 day maximum at 120.00 EUR.

Upute do terminala

Nije dostupno